Çfarë është spiralja dhe induktori i ngrohjes induktive?

Çfarë është spiralja dhe induktori i ngrohjes me induksion?

Fusha e ndryshueshme magnetike e kërkuar për nxehjen e induksionit zhvillohet në spiralin e nxehjes së induksionit nëpërmjet rrjedhës së AC (rrymë alternative) në spirale. Spiralja mund të bëhet në shumë forma dhe madhësi për të përshtatur me porosi një aplikim të veçantë. Mbështjellësit mund të shkojnë nga mbështjellësit e vegjël të tubave të bakrit që përdoren për ngrohje të saktë të pjesëve jashtëzakonisht të vogla në aplikime të tilla si saldimi dhe ngrohja e hekurit në kuvendet e mëdha të spirales së tubave të bakrit të përdorura në aplikime të tilla si ngrohja e strip metalit dhe ngrohja e tubave.

Cila është rëndësia e mbështjelljes së induksionit (induktorit)?
Dizajni i spirales së induksionit është një nga aspektet më të rëndësishme të një sistemi ngrohje induksioni. Spiralja është një dizajn me porosi për të dhënë copë tuaj të punës ose pjesë të modelit të duhur të ngrohjes, maksimizuar efikasitetin e sistemit të përputhjes së ngarkesës me furnizimin me energji induksionale të ngrohjes dhe për të kryer këto detyra duke lejuar ende lehtësimin e ngarkimit dhe shkarkimit të pjesës tuaj.