Zbatimi i furrës së shkrirjes së aluminit me induksion

Zbatimi i furrës së shkrirjes së aluminit me induksion Furra e shkrirjes, e projektuar si furrë me induksion kanali, ka një kapacitet total mbajtës prej 50 t dhe një peshë të dobishme derdhjeje prej 40 t maksimum. Fuqia e shkrirjes prodhohet nga katër induktorë të montuar në kënde të përcaktuara në dyshemenë e furrës me një ngarkesë totale të lidhur prej 3,400 kW. ... Lexo më shumë

=