Induksioni kuvendet e tubave të bakrit në formë bronzi

Tubat e tubave të bakrit në formë induksioni me frekuencë të lartë Bashkimi i tubave të bakrit Objektivi: Prova 1 - Bashkimet e tubave të bakrit në formën T të bashkimit të induksionit - 3 bashkime njëkohësisht Testi 2 - Tub bakri i bashkuar me induksion Industria: HVAC Materialet: Zhardhokët e bakrit 6, 8, 10, 12 mm (015 ⁄64, 05⁄16, 025⁄64, 015⁄32 inç.); trashësia: 1 mm (03⁄64 inç.) Aliazh: unaza Cu-P-Ag KIPSHILL: Përdorimi i unazave të aliazhit është shumë Lexo më shumë