Kokërr tharjes induktive me metodën e ngrohjes induktive

Kursimet e energjisë në tharjen induktive të grurit me metodën e ngrohjes induktive Çdo vit Kazakistani prodhon rreth 17-19 milion tonë grurë në peshë të pastër, eksporton rreth 5 milion tonë grurë, dhe vëllimi mesatar i konsumit të brendshëm arrin 9-11 milion tonë. Zhvillimi i mëtejshëm i industrisë së drithërave dhe promovimi i eksportit të drithërave kërkon zhvillimin e infrastrukturës Lexo më shumë