Hulumtim dhe Dizajn mbi furnizimin me energji elektrike me nxemje nga IGBT

Hulumtimi dhe Dizajni mbi IGBT Ngrohja me Energji të Furnizimit me Energji Hyrje Teknologjia e ngrohjes me induksion që ka avantazhin që metodat tradicionale nuk e kanë, siç janë efikasiteti i lartë i ngrohjes, shpejtësia e lartë, i kontrollueshëm dhe automatizimi i lehtë për tu realizuar, është një teknologji e përparuar e ngrohjes, dhe kështu ka një gamë e gjerë zbatimi në ekonominë kombëtare dhe jetën shoqërore. ... Lexo më shumë

teknologji e sistemit të ngrohjes me induksion PDF

Rishikimi i Teknologjisë së Ngrohjes me Induksion 1. Hyrje Të gjitha sistemet e aplikuara të IH (ngrohjes me induksion) janë zhvilluar duke përdorur induksionin elektromagnetik i cili u zbulua për herë të parë nga Michael Faraday në 1831. Ngrohja me induksion elektromagnetik i referohet fenomenit me të cilin gjenerohet rryma elektrike në një qark të mbyllur nga luhatja e rrymës në një qark tjetër të vendosur pranë Lexo më shumë