Bojë heqëse me ngrohje induksioni për tubacionet dhe pllaka çeliku

Sistemi RPR me induksion, bojë heqëse me ngrohje induksioni për tubacion dhe pllakë çeliku Ngrohësi për heqjen e veshjes me induksion RPR në distancë të gjatë HLQ përbëhet nga gjeneratori i ngrohjes me induksion me frekuencë mesatare, kabllo në distancë të gjatë dhe kokë ngrohëse me dorë. Fuqia varion nga 30 në 60 KW, dhe frekuenca e daljes rreth 20 KHz, gjatësia e kabllit mund të jetë 20 ose 40 m e gjatë. … Lexo më shumë

heqja e veshjes induktive për heqjen e bojës

Heqja e veshjes induktive për heqjen e bojës Parimi i heqjes së veshjes induktive Disbonderi i induksionit funksionon nga parimi i induksionit. Nxehtësia gjenerohet në substratin e çelikut dhe lidhja prishet. Veshja pastaj hiqet tërësisht pa shpërbërje dhe plotësisht e lirë nga agjentët ndotës, dmth. Mjetet shpërthyese. Kjo padyshim që bën hedhjen dhe riciklimin e mbeturinave Lexo më shumë

=