Makinë kushineta për ngrohje me induksion PDF

Zhvillimi i mundësive të makinave varet nga prodhimi i kushinetave që mund të punojnë me shpejtësi të lartë rrotulluese. Një lloj modern i kushinetave që përdoret në industrinë mekanike është një kushinet me ngrohje induktive. Ky kushinet ka disa përparësi. Kushinetat e ngrohjes induktive nuk kanë nevojë për një substancë vajosëse. Nuk ka asnjë kontakt mekanik… Lexo më shumë