ngrohje induksioni për shuarjen sipërfaqësore të çelikut

Kinetika e ngrohjes induktive për shuarjen sipërfaqësore të çelikut Kinetika e ngrohjes induktive për shuarjen sipërfaqësore të çelikut varet nga faktorët: 1) të cilat shkaktojnë ndryshime në parametrat elektrikë dhe magnetikë të çeliqeve si rezultat i rritjes së temperaturës (këto ndryshime sjellin ndryshime në sasinë e nxehtësisë së thithur në një Lexo më shumë