Formimi me injeksion plastik me ngrohje induksioni

Formimi i injeksionit plastik me makinën e ngrohjes induktive Formimi i injeksionit plastik me ngrohje induktive kërkon ngrohjen paraprake të formave në një temperaturë më të lartë, për të siguruar rrjedhën e duhur ose shërimin e materialit të formuar me injeksion. Metodat tipike të ngrohjes të përdorura në industri janë ngrohja me avull ose rezistencë, por ato janë të çrregullta, joefikase dhe jo të besueshme. Ngrohja me induksion është Lexo më shumë