Zbatimi i ngrohjes pranverore induksioni

Një aparat për ngurtësimin e induksionit në një sustë që ka një formë spiral ose zgjoje. Aparati ka një sistem mbështetës të rrotullimit dhe një sistem ngrohjeje induktive. Sistemi i mbështetjes së rrotullimit është krijuar për të mbështetur sustën, ndërsa susta nxehet nga sistemi i ngrohjes induktive. Sistemi i ngrohjes me induksion ka një sistem spiral induksioni që ka Lexo më shumë