Parimi i ngrohjes me induksion elektromagnetik

Parimi i ngrohjes me induksion elektromagnetik Në 1831 Michael Faraday zbuloi ngrohjen me induksion elektromagnetik. Parimi bazë i ngrohjes me induksion është një formë e aplikuar e zbulimit të Faradeit. Fakti është se, rryma AC që rrjedh nëpër një qark ndikon në lëvizjen magnetike të një qarku sekondar që ndodhet afër tij. Luhatja e rrymës brenda qarkut primar… Lexo më shumë