Rishikimi i topologjisë së sistemit të ngrohjes me induksion

Rishikimi i topologjisë së sistemit të ngrohjes me induksion Të gjitha sistemet e ngrohjes me induksion janë zhvilluar duke përdorur induksion elektromagnetik i cili u zbulua për herë të parë nga Michael Faraday në 1831. Induksioni elektromagnetik i referohet fenomenit me anë të të cilit rryma elektrike gjenerohet në një qark të mbyllur nga luhatja e rrymës në një qark tjetër të vendosur më pas ndaj saj. Parimi bazë i… Lexo më shumë

=