Maksimizimi i efikasitetit dhe produktivitetit me furrën e shkrirjes së aluminit me induksion

Maksimizimi i efikasitetit dhe produktivitetit me furrën e shkrirjes së aluminit me induksion Shkrirja me induksion është një metodë e miratuar gjerësisht për shkrirjen e metaleve në industrinë e shkritores. Ai ofron përparësi të gjera, duke përfshirë kohën e shkrirjes së shpejtë, kontrollin e saktë të temperaturës dhe kostot e reduktuara të energjisë. Furrat e shkrirjes së aluminit me induksion janë bërë një opsion gjithnjë e më popullor në industrinë e aluminit. Ky punim do të… Lexo më shumë

Zbatimi i furrës së shkrirjes së aluminit me induksion

Zbatimi i furrës së shkrirjes së aluminit me induksion Furra e shkrirjes, e projektuar si furrë me induksion kanali, ka një kapacitet total mbajtës prej 50 t dhe një peshë të dobishme derdhjeje prej 40 t maksimum. Fuqia e shkrirjes prodhohet nga katër induktorë të montuar në kënde të përcaktuara në dyshemenë e furrës me një ngarkesë totale të lidhur prej 3,400 kW. ... Lexo më shumë

=