Vendosja e aluminit në induksion me ndihmën e kompjuterit

Vendosja e aluminit me induksion me ndihmën e kompjuterit Bashkimi i aluminit me induksion po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm në industri. Një shembull tipik është bashkimi i tubave të ndryshëm në një trup të shkëmbyesit të nxehtësisë automobilistike. Spiralja e ngrohjes me induksion e përdorur gjerësisht për këtë lloj procesi është një jo-rrethuese, e cila mund të referohet si stili "Patkua-model". Për këto mbështjellje, Lexo më shumë