Bërxolla prej bakri për ndezje me induksion

Përshkrim

Tuba të tunxhit prej bronzi të nxitjes së bronzit të bakrit me ngrohës me induksion me frekuencë të lartë RF 

induksion-brazing-bakrit-billets

 

 

 

 

 

 

 

 

billets induksion brazing bakrit

 

 

 

 

 

 

 

bronzi me induksion saldimi i bakrit