Makinë kushineta për ngrohje me induksion PDF

Zhvillimi i mundësive të makinave varet nga prodhimi i kushinetave që mund të funksionojnë me shpejtësi të lartë rrotulluese. Një lloj modern i kushinetave që përdoret në industrinë mekanike është një kushinetë ngrohje induksioni. Kjo mbajtje ka disa përparësi. Kushineta për ngrohje me induksion nuk keni nevojë për një substancë lubrifikuese. Nuk ka asnjë kontakt mekanik midis pjesëve të punës të kushinetave. Punon në heshtje me pak fërkime. Jeta e kësaj mbajnë është shumë më e gjatë se ajo e një konvencionale.
Metodat analitike për analizën e problemeve termoelektrike në kushinetat e induksionit nuk janë të përshtatshme.
Për modelin e paraqitur, ne përdorim metodën e elementit të fundëm për të kryer llogaritjet. Ngrohja e kushinetave të hyrjes duhet të shqyrtohet me kujdes, kur hendeku midis pjesëve të punës është i vogël, sepse rritjet e temperaturës mund të bëjnë që kushineta të kapë ……

kushineta për ngrohje me induksion