Teoria e ngrohjes së induksionit PDF

NGROHJE INDUSTIONI u vërejt për herë të parë kur u zbulua se nxehtësia prodhohej në kthesat e transformatorit dhe motorëve, siç përmendet në Kapitullin "Trajtimi i nxehtësisë së metaleve" në këtë libër. Prandaj, teoria e ngrohjes së induksionit është studiuar në mënyrë që motorët dhe transformatorët të mund të ndërtohen për efikasitetin maksimal duke minimizuar humbjet e ngrohjes. Zhvillimi i furnizimit me energji elektrike me frekuencë të lartë siguroi një mjet për të përdorur ngrohjen induksion për forcimin e sipërfaqes. Përdorimi i hershëm i induksionit përfshinte prova dhe gabime me njohuri të ndërtuara personale mbi specifikën
aplikacionet, por mungesa e të kuptuarit të parimet e ngrohjes së induksionit. Përgjatë viteve, kuptimi i parimeve themelore është zgjeruar, duke u shtrirë aktualisht në modelimin kompjuterik të aplikacioneve dhe proceseve të ngrohjes. Njohja e këtyre teorive themelore të ngrohjes me induksion ndihmon për të kuptuar zbatimin e ngrohjes me induksion siç zbatohet në trajtimin e nxehtësisë induktive. Ngrohja me induksion ndodh për shkak të fushave të forcës elektromagnetike që prodhojnë një rrymë elektrike në një pjesë. Pjesët nxehen për shkak të rezistencës ndaj rrjedhës së kësaj rryme elektrike ...

[url pdf-ngulitës = ”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2020/05/induction_heating_theory.pdf”]

induksion_heating_theory