PDF e Parimit të Ngrohjes së Induksionit dhe Aplikantët

Parimi i ngrohjes me induksion dhe aplikimet Shkarkim PDF për Kërkim

Induksioni elektromagnetik, thjesht induksioni, është një teknikë ngrohjeje për materialet elektrike përçuese
(metalet). Ngrohja me induksion shpesh aplikohet në disa procese termike siç është shkrirja dhe
ngrohja e metaleve.
Ngrohje induksioni ka karakteristikën e rëndësishme që nxehtësia gjenerohet në materialin që do të jetë
nxehet vetvetiu. Për shkak të kësaj, induksioni ka një numër trumbetash të brendshme, siç është vetë nxitimi shumë i shpejtë. Për shkak të kësaj, induksioni ka një numër trumbetash të brendshme, të tilla si një shumë e shpejtë përgjigje dhe një efikasitet të mirë. Ngrohja me induksion lejon gjithashtu ngrohjen në nivel lokal. Tare jashtëzakonisht e lartë për shkak të dendësisë së lartë të energjisë… ..

parimi i ngrohjes së induksionit dhe aplikimet

 

indikacionin_parimi i ngrohjes dhe aplikimet