procesi i formimit dhe falsifikimit të nxehtë të induksionit

Procesi i formimit dhe formimit të nxehtë të induksionit

Induksioni Formimi i nxehtë është një proces në prodhimin e fasteners industriale të tilla si bulona, ​​vida dhe thumba. Nxehtësia përdoret për të zbutur metalin, i cili zakonisht është një fletë, shufër, tub ose tel dhe më pas presioni përdoret për të ndryshuar formën e metalit duke kryer ndonjë nga operacionet e mëposhtme: kreu i nxehtë, boshllëku, shpimi, çara, shpimi, zvogëlimi , qethje ose përkulje. Përveç kësaj, ngrohja e shufrës është gjithashtu një proces që kryhet më së miri me formimin e nxehtë induktiv.

KAMERA DIGJITALE SAMSUNG Ngrohja me induksion modern ofron shumë përparësi në krahasim me metodat e tjera të ngrohjes dhe përdoret zakonisht për aplikime të lidhjes. Ngrohja përmes induksionit siguron nxehtësi të besueshme, të përsëritshme, pa kontakt dhe me efikasitet të energjisë në një kohë minimale. Ngrohje induksioni është gjithashtu ideal për proceset e prodhimit në linjë për shkak të aftësisë së tij për të prodhuar cikle ngrohje të përsëritshme, të shpejta dhe të sakta.

Formimi i nxehtë dhe Formëzimi, vulosja e nxehtë dhe nxjerrja konsistojnë në formimin e një pjese që është ngrohur më parë në një temperaturë në të cilën rezistenca e saj ndaj deformimit është e dobët. Temperaturat e përafërta të formimit të nxehtë të materialeve industriale më të përdorura janë:

 • Çeliku nga 1100 në 1250 C
 • Tunxh 750 C
 • Alumini 550ºC

Pas ngrohjes së materialit, operacioni i formimit të nxehtë bëhet në lloje të ndryshme makinerish: presa ndikimi mekanike, makina lakimi, presa hidraulike të nxjerrjes, etj.

Materiali fillestar i përdorur në falsifikim paraqitet në formën e materialeve të rrumbullakosura, shesheve (shufrave) ose shufrave.

Furrat konvencionale (gaz, karburant) përdoren për ngrohjen e pjesëve por gjithashtu mund të përdoret induksioni.

Avantazhet e ngrohjes induktive:

 • Kursimi i materialit dhe energjisë plus fleksibiliteti
 • Cilësi më e madhe
 • Kontrolli i procesit
 • Koha shumë më e shkurtër e ngrohjes
 • Më pak oksidohet dhe prodhimi i shkallës është shumë i ulët
 • Rregullim i lehtë dhe i saktë i temperaturës që do të aplikohet
 • Nuk ka nevojë për kohë për ngrohjen e furrës para dhe mirëmbajtjes (për shembull pas ose gjatë fundjavës kur duhet më shumë kohë)
 • Automatizimi dhe zvogëlimi i punës së kërkuar
 • Nxehtësia mund të drejtohet në një pikë specifike, e cila është shumë e rëndësishme për pjesët me vetëm një zonë formimi
 • Efikasitet më i madh termik
 • Kushtet më të mira të punës si nxehtësia e vetme e pranishme në ajër është ajo e vetë pjesëve

Procesi i falsifikim dhe formim i nxehtë është një proces i zakonshëm në prodhimin e shumë sektorëve industrialë siç janë automobilizimi, hekurudha, hapësira ajrore, nafta dhe gazi, zinxhirët dhe falsifikimi.