procesi i ngrohjes induktive me gaz inert dhe teknologji vakumi

procesi i ngrohjes induktive me gaz inert dhe teknologji vakumi

Materialet speciale ose zonat e aplikimit kërkojnë një përpunim të veçantë.

Fluksi i përdorur gjatë procesit konvencional të bashkimit të induksionit shpesh është shkaku i korrozionit dhe djegies në copë. Përfshirjet e fluksit gjithashtu mund të çojnë në një dëmtim të vetive të përbërësit. Për më tepër, për shkak të oksigjenit ekzistues në atmosferë ndodh ngjyrosja e copës së punës.

Këto probleme mund të shmangen kur bashkoni me gaz inert ose vakum. Metoda e gazit inert mund të kombinohet shumë mirë me ngrohjen induktive pasi nuk ka flakë të hapur gjatë bashkimit të induksionit nën gaz mbrojtës dhe kushtet e lidhura me rrjedhën mund të kontrollohen më mirë.