mini ngrohës induksioni i kanalit, induktori, Ngrohësi automobilistik me mini-induksion-Ngrohje automatike për riparim automatik-Mini ngrohje me bulona të induksionit-Ngrohës mini