Induksioni Ngrohja fundi i konvertuesit katalitik

Përshkrim

Induksioni Ngrohja e fundit të konvertuesit katalitik Për testin e saldimit me makinë të ngrohjes me frekuencë të lartë

Objektivi Ngrohni fundin e sistemit të shkarkimit të konvertuesit katalitik të kamionëve. Montimi duhet të mbahet në temperaturën e synuar për 200 orë, ndërsa montimi vibrohet për të provuar forcën e saldimit.
Materiali i çelikut
Temperatura 842 - 932 ºF (450-500 ºC)
Frekuenca 75 kHz
Pajisjet DW-HF-15kW, sistemi i ngrohjes induktive, i pajisur me një kokë pune në distancë që përmban dy kondensatorë 5 μF për një total prej 10 μF dhe një spiral ngrohje induksioni të projektuar dhe zhvilluar
posaçërisht për këtë aplikim.
Procesi / Rrëfimi Një spiral solenoid në formë konike me katër kthesa përdoret për të ngrohur skajin e sistemit të shkarkimit gjatë testimit të forcës së saldimit. Duhen afërsisht 5 minuta për të arritur temperaturën e synuar
ndërmjet 842 - 932 ºF (450-500 ºC). Kjo temperaturë mbahet për 200 orë ndërsa sistemi dridhet për të simuluar kushtet e vozitjes. Saldimi më pas kontrollohet për çarje.
Rezultatet / Përfitimet Prodhimi preciz i furnizimit me energji elektrike mban temperaturën e dëshiruar brenda një tolerance të ngushtë.

=