çfarë është trajtimi me ngrohje me induksion PWHT-Post Saldimi

PWHT me induksion (Post Weld Heat Treatment) është një proces i përdorur në saldim për të përmirësuar vetitë mekanike dhe për të reduktuar sforcimet e mbetura në bashkimin e salduar. Ai përfshin ngrohjen e komponentit të salduar në një temperaturë specifike dhe mbajtjen e tij në atë temperaturë për një periudhë të caktuar kohe, e ndjekur nga ftohja e kontrolluar.
Metoda e ngrohjes me induksion përdor induksionin elektromagnetik për të gjeneruar nxehtësi direkt brenda materialit që trajtohet. Një spirale induksioni vendoset rreth bashkimit të salduar dhe kur një rrymë alternative kalon nëpër të, ajo krijon një fushë magnetike që shkakton rryma vorbull në material. Këto rryma vorbull gjenerojnë nxehtësi për shkak të rezistencës, duke rezultuar në ngrohje të lokalizuar të zonës së saldimit.

Qëllimi i PWHT induksioni është të lehtësojë streset e mbetura që mund të jenë futur gjatë saldimit, të cilat mund të shkaktojnë shtrembërim ose çarje në komponent. Ndihmon gjithashtu për të përmirësuar mikrostrukturën e zonës së saldimit, duke përmirësuar qëndrueshmërinë e saj dhe duke zvogëluar ndjeshmërinë ndaj thyerjeve të brishta.

PWHT me induksion përdoret zakonisht në industri të tilla si nafta dhe gazi, petrokimikat, prodhimi i energjisë dhe ndërtimi, ku kërkohen saldime me cilësi të lartë për arsye sigurie dhe performancë.

Qëllimi i PWHT është të zvogëlojë sforcimet e mbetura që mund të çojnë në shtrembërim ose çarje në komponentin e salduar. Duke e nënshtruar saldimin ndaj cikleve të kontrolluara të ngrohjes dhe ftohjes, çdo stres i mbetur lehtësohet gradualisht, duke përmirësuar integritetin e përgjithshëm të saldimit.

Temperatura specifike dhe kohëzgjatja e PWHT varen nga faktorë të tillë si lloji i materialit, trashësia, procesi i saldimit të përdorur dhe vetitë e dëshiruara mekanike. Procesi zakonisht kryhet pas përfundimit të saldimit, por përpara se të aplikohet ndonjë përpunim përfundimtar ose trajtim sipërfaqësor.
Makina e trajtimit të nxehtësisë me induksion pas saldimit është një pajisje e specializuar e përdorur në industrinë e saldimit për të kryer trajtimin termik të komponentëve të salduar.

Pas saldimit, struktura metalike mund të pësojë strese të mbetura dhe ndryshime në vetitë e materialit për shkak të temperaturave të larta të përfshira në procesin e saldimit. Trajtimi termik pas saldimit (PWHT) kryhet për të lehtësuar këto strese dhe për të rivendosur vetitë mekanike të materialit.

La induksion PWHT makinë përdor induksionin elektromagnetik për të gjeneruar nxehtësi brenda komponentit të salduar. Ai përbëhet nga një spirale induksioni që krijon një fushë magnetike rreth pjesës së punës, duke nxitur rryma elektrike brenda saj. Këto rryma gjenerojnë nxehtësi përmes rezistencës, duke e ngrohur komponentin në mënyrë uniforme.

Makina zakonisht përfshin kontrolle për rregullimin e temperaturës, kohës dhe parametrave të tjerë për të përmbushur kërkesat specifike të trajtimit të nxehtësisë. Mund të ketë gjithashtu sisteme ftohjeje ose materiale izoluese për të kontrolluar shkallën e ftohjes pas ngrohjes.

Makineritë PWHT me induksion ofrojnë disa përparësi ndaj metodave tradicionale si ngrohja me furrë ose ngrohja me flakë. Ato ofrojnë ngrohje të saktë dhe të lokalizuar, duke reduktuar shtrembërimin termik dhe duke minimizuar konsumin e energjisë. Procesi i induksionit gjithashtu lejon ritme më të shpejta të ngrohjes dhe kohë më të shkurtra cikli në krahasim me metodat konvencionale.

Në përgjithësi, trajtimi termik me induksion pas saldimit ndihmon në sigurimin që komponentët e salduar plotësojnë standardet e kërkuara për forcën, qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë.

 

=