Zgjidhje saldimi me shtresa me induksion me frekuencë të lartë për industrinë e tubave dhe tubave.

=