Një furrë me temperaturë të lartë është një pajisje e specializuar e projektuar për t'i bërë ballë temperaturave ekstreme dhe për të ofruar mjedise të kontrolluara ngrohjeje për procese të ndryshme industriale.Furrat me temperaturë të lartë luajnë një rol vendimtar në aplikimet e trajtimit të nxehtësisë si pjekja, brazimi, sinterimi dhe kalitja. Ato lehtësojnë transformimin e lëndëve të para në produkte të gatshme me veti mekanike të përmirësuara dhe integritet të përmirësuar strukturor.

=