Zbatimi i ngrohjes me induksion në ushqim

Zbatimi i ngrohjes me induksion në përpunimin e ushqimit Ngrohja me induksion është një teknologji e ngrohjes elektromagnetike që ka disa avantazhe si siguria e lartë, shkallëzueshmëria dhe efikasiteti i lartë i energjisë. Është aplikuar për një kohë të gjatë në përpunimin e metaleve, aplikimet mjekësore dhe gatimin. Megjithatë, aplikimi i kësaj teknologjie në industrinë e përpunimit të ushqimit është ende në… Lexo më shumë

Akumulimi i nxehtësisë me induksion për tela pranverore dhe pluhur najloni

Aksioni i nxehtësisë me induksion për tela pranverore dhe pluhur najloni Vërshimi me nxehtësi përfshin përdorimin e ngrohjes me induksion në proceset ku plastika ndryshon gjendjen nga e ngurtë në të lëngshme. Një përdorim i zakonshëm për këtë aplikacion është montimi me shtyp i një pjese metalike në një pjesë plastike. Metali nxehet duke përdorur induksion në një temperaturë më të madhe se ajo e… Lexo më shumë

Tuba alumini Brazing me induksion

Për të rritur efikasitetin dhe për të reduktuar efektin termik të ngrohjes së metaleve, propozohet teknologjia e brazimit me induksion. Avantazhi i kësaj teknologjie konsiston kryesisht në vendndodhjen e saktë të ngrohjes që furnizohet me nyjet e brumosura. Bazuar në rezultatet e simulimit numerik, më pas u bë e mundur të dizenjoheshin parametrat e nevojshëm për të arritur… Lexo më shumë

ngrohës tubash me lëng induksioni

Ngrohës termik i tubacionit të lëngjeve me induksion Metodat konvencionale të ngrohjes, si kaldaja dhe makineritë e shtypjes së nxehtë që djegin qymyr, karburant ose materiale të tjera, zakonisht vijnë me të meta si efikasiteti i ulët i ngrohjes, kostoja e lartë, procedurat komplekse të mirëmbajtjes, ndotja dhe mjedisi i rrezikshëm i punës. Ngrohja me induksion i trajtoi në mënyrë efektive këto probleme. Ka përparësitë e mëposhtme: -Efiçencë e lartë e nxehtësisë; Ruaj… Lexo më shumë

Sistemi i vajit përçues termik për ngrohje me induksion

Ngrohës me induksion termik përçues me vaj me induksion me vaj ngrohës Metodat konvencionale të ngrohjes, si kaldaja dhe makineritë e shtypjes së nxehtë që djegin qymyr, karburant ose materiale të tjera, zakonisht vijnë me të meta si efikasiteti i ulët i ngrohjes, kostoja e lartë, procedurat komplekse të mirëmbajtjes, ndotja dhe puna e rrezikshme. mjedisi. Ngrohës me vaj përçues termik me induksion-Ngrohës me lëng induktiv Si funksionon dhe avantazhet në… Lexo më shumë

pompë difuzioni me ngrohje me induksion me ngrohës elektromagnetik

Pompë difuzioni e ngrohjes me induksion me ngrohës elektromagnetik Pompë difuzioni me ngrohje me induksion-Pompë difuzioni me veshje me vakum Ngrohësi me induksion elektromagnetik në vend të pllakës ngrohëse rezistente mund të kursejë sa energji elektrike? Pompa tradicionale e difuzionit është e ngadalshme për t'u ngrohur, dhe gjithashtu ka tela të prishur, qark të shkurtër të lehtë, besueshmëri të ulët dhe dështim të lehtë. Ajo sjell shumë… Lexo më shumë

Gjenerator avulli me induksion elektromagnetik

Gjenerator avulli me induksion elektromagnetik|kaldaja me avull me induksion elektromagnetik|kaldaja me avull për ngrohje me induksion Kjo shpikje lidhet me një kazan me avull me induksion | bojler me steram me induksion|gjenerator avulli me induksion elektromagnetik i cili funksionon me një burim energjie elektrike me rrymë alternative me frekuencë të ulët. Më konkretisht, kjo shpikje ka të bëjë me një kazan me avull me induksion elektromagnetik i cili është kompakt dhe shumë efikas duke qenë i aftë… Lexo më shumë

Parimi i ngrohjes me induksion elektromagnetik

Parimi i ngrohjes me induksion elektromagnetik Në 1831 Michael Faraday zbuloi ngrohjen me induksion elektromagnetik. Parimi bazë i ngrohjes me induksion është një formë e aplikuar e zbulimit të Faradeit. Fakti është se, rryma AC që rrjedh nëpër një qark ndikon në lëvizjen magnetike të një qarku sekondar që ndodhet afër tij. Luhatja e rrymës brenda qarkut primar… Lexo më shumë

kaldaja e ujit me avull me ngrohje me induksion

kaldaja e ujit me avull me ngrohje me induksion|kaldaja me avull me induksion| gjeneratorë avulli me induksion elektromagnetik|kaldaja me avull për ngrohje me induksion Kjo shpikje lidhet me një kazan me avull me induksion | bojler me steram me induksion|gjenerator avulli me induksion elektromagnetik i cili funksionon me një burim energjie elektrike me rrymë alternative me frekuencë të ulët. Më konkretisht, kjo shpikje ka të bëjë me një kazan me avull me induksion elektromagnetik i cili është kompakt… Lexo më shumë

manual i rrymës vorbulle të ngrohjes me induksion

Manuali PDF i rrymës vorbulle të ngrohjes me induksion Si ngrohja me induksion ashtu edhe testimi i rrymës vorbull funksionojnë me mbështjellje, gjeneratorë, rrymë akcionale dhe tension AC, frekuenca, fuqinë e fushës dhe ligjin e induksionit. Ndryshe nga ngrohja e pjesëve të provës, testi i rrymës vorbull nuk dëshiron t'i ngrohë fare pjesët, por dëshiron t'i ekzaminojë ato për metalurgjikun e tyre… Lexo më shumë