Kurimi me induksion është një proces i kurimit të materialeve duke përdorur induksion elektromagnetik. Ai përfshin ngrohjen e një materiali përcjellës duke e nënshtruar atë në një fushë magnetike alternative, e cila shkakton ngrohjen e materialit për shkak të rezistencës së materialit ndaj rrjedhës së rrymës elektrike. Ky proces përdoret zakonisht në aplikimet industriale për forcimin e ngjitësve, veshjeve dhe materialeve të tjera.

Ju lutemi aktivizoni JavaScript në shfletuesin tuaj për të plotësuar këtë formular.
=