Veglat e Diamantit të Brazingut Me Induksion

Përshkrim

Mjetet e Diamantit të Brazingut Me Ngrohje Induksioni me Pajisje të Brazingut

Brazing induksion është metoda më e besueshme e bashkimit të diamantit me metalet. Ajo është gjithashtu më e përdorura gjerësisht dhe një nga fushat ku proceset mbahen si sekrete tregtare në shumicën e kompanive. Ky punim përpiqet të sigurojë një pasqyrë të përgjithshme të diamanteve të bashkimit, dhe një pasqyrë të pajisjeve të zhvilluara kohët e fundit, të përdorura për bashkimin e përbërësve.
Shkrirja me induksion është një metodë e bashkimit të dy pjesëve së bashku duke përdorur një aliazh të tretur, të shkrirë metal - mbushje. Zona e bashkimit nxehet mbi pikën e shkrirjes së aliazhit të frenimit, por nën pikën e shkrirjes së materialeve që bashkohen; aliazhi i shkrirë i shkrirë derdhet në hendekun midis dy materialeve të tjerë me veprim kapilar dhe formon një lidhje të fortë kur ftohet. Zakonisht kur bashkoni metalet, krijohet një lidhje difuzioni midis dy metaleve që do të bashkohen dhe aliazhit të frenimit.
Nga të gjitha metodat në dispozicion për bashkimin e metaleve,Brazing induksion mund të jetë më e gjithanshme. Lidhjet e veshura kanë një forcë të madhe tërheqëse - ato shpesh janë më të forta se të dy metalet që lidhen së bashku. Induksioni Nyjeve të Brazuara gjithashtu sprapsin gazin dhe lëngun, i rezistojnë dridhjeve dhe goditjeve dhe nuk ndikohen nga ndryshimet normale të temperaturës. Për shkak se metalet që do të bashkohen nuk janë shkrirë në vetvete, ato nuk janë të deformuara ose ndryshe shtrembërohen dhe ruajnë karakteristikat e tyre origjinale metalurgjike.
Procesi është i përshtatshëm për bashkimin e metaleve të pangjashëm, gjë që i jep projektuesit të montimit më shumë mundësi materiale. Asambletë komplekse mund të prodhohen në faza duke përdorur metale mbushëse me pika shkrirjeje gradualisht më të ulta. Për më tepër, një aliazh frenues mund të zgjidhet për të kompensuar ndryshimet e koeficientit të zgjerimit termik midis dy materialeve. Mbërthimi është relativisht i shpejtë dhe ekonomik, kërkon temperatura relativisht të ulta dhe është shumë i adaptueshëm ndaj automatizmit dhe iniciativave të prodhimit të dobët.
Induksioni Brazing prej diamanti në nënshtresa metalike ndryshon dukshëm nga bashkimi për bashkimin e metaleve. Në vend që të mbështetemi në veprimin kapilar dhe një lidhje difuzioni, bashkimi i diamanteve mbështetet në një reaksion kimik.

IGBT-Induksioni-kallais-Welding-Machine-për-Diamond-Tool

 

 

 

 

 

 

 

 

 


mjete diamanti me brazing induksion

Hetim i produktit