Mbështjellje me induksion Brazing

Përshkrim

Mbështjellje me induksion Brazing
Pa marrë parasysh se çfarë formë, madhësi apo stil spirale induksioni keni nevojë, ne mund t'ju ndihmojmë! Këtu janë vetëm disa nga qindra modelet e spiraleve me të cilat kemi punuar. Spiralë petullash, mbështjellje spirale, mbështjellës koncentrues… tub katror, ​​i rrumbullakët dhe drejtkëndor… Kthim me një kthesë, me pesë kthesa, dymbëdhjetë kthesa… nën 0.10 ″ ID në mbi 5 ′ ID për ngrohje të brendshme ose të jashtme. Cilado qoftë kërkesat tuaja, na dërgoni vizatimet dhe specifikimet tuaja për një vlerësim të shpejtë. Nëse jeni i ri në ngrohjen me induksion, na dërgoni pjesët tuaja për një vlerësim falas. Coshtë spiralja induktive e komplimentuar nga vegla e saktë që shumë shpesh dikton suksesin ose dështimin e të gjithë sistemit.

Mbështjellje me induksion Brazing

Dizajn i spirales së ngrohjes së induksionit

Të fabrikuara nga tubi ose pllaka shumë përcjellëse e bakrit, projektimi i mbështjellësve të ngrohjes induksion ndikohet nga aplikimi, zgjedhja e frekuencës, densitetit të energjisë dhe kohës së nxehtësisë. Qëllimi i mbështjelljes induksion është të krijojë një model fluksi magnetik për të gjeneruar një shteg aktual në pjesën e punës për të ngrohur në mënyrë selektive zonën e montimit që do të brazdë.

dizenjimi i mbështjelljes së induksionit të ngrohjes

La Spirale induksioni duhet të vendosen në mënyrë të saktë në kuvend duke lejuar që të kryhet ngrohja e nevojshme. Hendeku i ajrit ose hapësira e bashkimit midis pjesës së punës dhe brenda spirales duhet të minimizohet për arsye të efikasitetit. Boshllëqet tipike të dizajnit të 0.125 inç (3.175 mm) deri në 0.250 inç (6.350 mm) janë të arsyeshme për brazhën me spirale spirale.

Seksionet me formë të parregullt mund të kenë nevojë për leje shtesë, të cilat kërkojnë fuqi shtesë për të kapërcyer këto efiçienca të dobëta bashkimi. Këto raste përfshijnë situata ku nevojitet një spirale e rrumbullakët me një hendek të madh ajror ose një spirale jo-rrethuese për të hyrë në zonën e bracts.

Zona që duhet ndezur përcakton gjatësinë e spirales së induksionit. një spirale induksioni që është shumë i shkurtër do të kërkojë një kohë më të gjatë të ngrohjes për të lejuar ngrohjen, me kryerjen, për të mbuluar zonën. një induksioni i ngrohjes spirale që është shumë e gjerë do të ngroh më shumë metal se sa është e nevojshme dhe prandaj të jetë më pak efikas. HLQ Induksioni i Ngrohjes Machine ka shumë dizajne të veçanta të induktorëve për ngrohje të lokalizuar dhe mbështjellës që ngrohin në mënyrë efikase pa e rrethuar pjesën e punës.

Prodhuar nga tub ose bakër shumë të përçueshëm të bakrit, dizajni i spirales së induksionit ndikohet nga aplikimi, përzgjedhja e frekuencës, densitetit të energjisë dhe kohës së ngrohjes. Qëllimi i spirales së induksionit është krijimi i një modeli fluksi magnetik për të gjeneruar një rrymë të rrymës në copën e punës për të përzgjedhur në mënyrë selektive zonën e asamblesë për t'u bërtitur.

Spiralja e induksionit duhet të jetë e pozicionuar saktë në montim duke lejuar që të kryhet ngrohja e kërkuar. Hendeku i ajrit ose hapësira e bashkimit midis pjesës së punës dhe pjesës së brendshme të spirales duhet të minimizohet për arsye të efikasitetit. Boshllëqet tipike të dizajnit prej 0.125 inç (3.175 mm) deri 0.250 inç (6.350 mm) janë të arsyeshme për brazing me një spirale spirale.

Seksionet me formë të parregullt mund të kenë nevojë për leje shtesë, të cilat kërkojnë fuqi shtesë për të kapërcyer këto efiçienca të dobëta bashkimi. Këto raste përfshijnë situata ku nevojitet një spirale e rrumbullakët me një hendek të madh ajror ose një spirale jo-rrethuese për të hyrë në zonën e bracts.

Zona për tu ngrohur përcakton gjatësinë e mbështjelljes së induksionit. Një mbështjellje induksioni që është shumë e shkurtër do të kërkojë një kohë më të gjatë të ngrohjes për të lejuar që nxehtësia, me anë të përcjelljes, të mbulojë zonën. Një mbështjellje induksioni që është shumë e gjerë do të ngroh më shumë metal sesa duhet, dhe për këtë arsye të jetë më pak efikas. HLQ ngrohje me induksion Co ka shumë modele speciale të mbështjelljeve induktuese për ngrohje të lokalizuar, dhe mbështjellje që nxehen me efikasitet pa e rrethuar pjesën e punës.

Projektimi i spirales së nxehtësisë së induksionit dhe Dizajni themelor

projektimi i mbështjellësve të ngrohjes induksion

bërthama induksion brazing design

=

Hetim i produktit