Parimi i ngrohjes me induksion elektromagnetik

Parimi i ngrohjes me induksion elektromagnetik

Në 1831 Michael Faraday zbuloi ngrohjen me induksion elektromagnetik. Themelore parimi i ngrohjes induksion është një formë e aplikuar e zbulimit të Faradeit. Fakti është se, rryma AC që rrjedh nëpër një qark ndikon në lëvizjen magnetike të një qarku sekondar që ndodhet afër tij. Luhatja e rrymës brenda qarkut primar dha përgjigjen se si krijohet rryma misterioze në qarkun dytësor fqinj. Zbulimi i Faradeit çoi në zhvillimin e motorëve elektrikë, gjeneratorëve, transformatorëve dhe pajisjeve të komunikimit me valë. Megjithatë, aplikimi i tij nuk ka qenë i përsosur. Humbja e nxehtësisë, e cila ndodh gjatë procesit të ngrohjes me induksion, ishte një dhimbje koke e madhe që minonte funksionalitetin e përgjithshëm të një sistemi. Studiuesit u përpoqën të minimizonin humbjen e nxehtësisë duke laminuar kornizat magnetike të vendosura brenda motorit ose transformatorit.
Humbja e nxehtësisë, e ndodhur në procesin e induksionit elektromagnetik, mund të shndërrohet në energji produktive termike në një sistem ngrohjeje elektrike duke zbatuar këtë ligj. Shumë industri kanë përfituar nga ky zbulim i ri duke zbatuar ngrohjen me induksion.