Bazat e ngrohjes së induksionit PDF

Parimet fizike themelore të ngrohjes me induksion

Karakteristikat e ngrohjes me induksion
• Temperatura e lartë në pjesën e punës (në pjesën më të madhe
raste).
• Dendësi e lartë e energjisë për një kohë të shkurtër të ngrohjes
(në shumë aplikacione).
• Frekuencë e lartë (në shumë aplikacione).
• Burimet termike janë brenda pjesës së punës.

Bazat e ngrohjes me induksion

Bazat e induksionit-ngrohjes.pdf