Bojë heqëse me ngrohje induksioni për tubacionet dhe pllaka çeliku

Sistemi RPR me induksion, bojë heqëse me ngrohje induksioni për tubacion dhe pllakë çeliku Ngrohësi për heqjen e veshjes me induksion RPR në distancë të gjatë HLQ përbëhet nga gjeneratori i ngrohjes me induksion me frekuencë mesatare, kabllo në distancë të gjatë dhe kokë ngrohëse me dorë. Fuqia varion nga 30 në 60 KW, dhe frekuenca e daljes rreth 20 KHz, gjatësia e kabllit mund të jetë 20 ose 40 m e gjatë. … Lexo më shumë

=