procesi i ngrohjes induktive me gaz inert dhe teknologji vakumi

procesi i ngrohjes me induksion me gaz inert dhe teknologji vakumi Materialet speciale ose zonat e aplikimit kërkojnë një përpunim të veçantë. Fluksi i përdorur gjatë procesit konvencional të bashkimit të induksionit shpesh është shkaku i korrozionit dhe djegies në copë. Përfshirjet e fluksit gjithashtu mund të çojnë në një dëmtim të vetive të përbërësit. Për më tepër, për shkak të oksigjenit ekzistues Lexo më shumë